Hoogwerker basiscursus (veiligheidscertificaat)

Wanneer u met een hoogwerker wilt werken dan moet u volgens de Arbo-wet een opleiding hebben gevolgd waarbij u op de hoogte bent gebracht van de veiligheidsinstructies en veiligheidsvoorschriften voor het werken met een hoogwerker. Ook voor werkgevers is het van groot belang dat personeel dat met een hoogwerker werkt een opleiding heeft gevolgd

Wilt u als werknemer uw kans vergroten op de arbeidsmarkt en wilt u als werkgever voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars? Volg dan de praktijkgerichte hoogwerkeropleiding van Oosterpoort Vakopleiding.

Theorie

 • Veiligheid & de Arbowet
 • Inzetbaarheid hoogwerkers
 • Modellen en typen
 • Inspectie voor het gebruik
 • Selectievolgorde
 • Veiligheidseisen en veiligheidsvoorschriften

Praktijk

 • Visuele inspectie
 • Functietest
 • Praktijkoefeningen
 • Bewegingen vanaf het hef vlak
 • Uitvoeringsafhankelijke oefeningen

Afsluiting en examinering
De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen en een vaardigheidstoets tijdens de praktijkoefeningen. Bij voldoende resultaat ontvangen cursisten een hoogwerker certificaat met een geldigheid van 5 jaar.